สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ 67

เดือนแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติ แต่ยังมีคนได้รับผลกระทบและถูกเลือกปฏิบัติ

.

.

เริ่มต้นเดือนแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติสากลกันแท้ ๆ แต่มิวายมีกรณีร้องเรียนถูกละเมิดมากมาย ไฮไลท์หลักที่ดูเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่สังคมจะทำความเข้าใจ คือ ถูกเลิกจ้างเนื่องมาจากการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี นี่เป็นอีกครั้งที่ต้องย้ำให้เห็นว่า เรื่องนี้ร้ายแรง กระทบกับคนหมู่มาก และไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากผู้มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

วันนี้ เรามาสรุปเรื่องร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง รวมผู้เสียหาย 30 ราย โดยแบ่งเป็น

  • สิทธิด้านเอดส์ จำนวน 4 ราย
  • สิทธิแรงงาน จำนวน 24 ราย
  • สิทธิประกันสังคม จำนวน 1 ราย
  • สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 1 ราย

... ไม่ลดลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวี่วัน

ขอให้มันยังไม่ถึงคิวคุณที่ต้องกลายเป็นผู้ถูกละเมิด หากยังไม่คิดร่วมกันแก้ปัญหาในวันนี้

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ โทร. 083 543 3608

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

www.aidsrightsthailand.com

#สิทธิมนุษยชน#สิทธิทางเพศ#เอดส์#สิทธิด้านเอดส์#เอชไอวี#เลือกปฏิบัติ#สิทธิแรงงาน#ยาเสพติด