สรุปเรื่องร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือ เดือนธันวาคม 2566

ปลายปียังไม่มีแผ่ว กับเรื่องราวลิดรอนกระทบสิทธิมนุษยชน จนมีผู้คนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากถึง 1,019 คน จากเรื่องร้องเรียนตลอดทั้งเดือนรวม 10 สำนวน

และนี่คือสรุปเรื่องร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือ ที่เกิดขึ้นภายใต้การทำงานของมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ในเดือนส่งท้ายปี 2566 นี้


- สิทธิแรงงาน 6 เรื่อง ผู้เสียหาย 1,015 คน
- สิทธิประกันสังคม 4 เรื่อง ผู้เสียหาย 4 คน


โดยสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าหนึ่งในการทำงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของเรา คือ กรณีแรงงานข้ามชาติ 1,015 คน ได้รับผลกระทบจากการผิดข้อตกลงจ้างงาน / การประสงค์จะยุติการจ้างทันทีทันใด โดยหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนและฝ่ายส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งทีมทนายความของมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเจรจา รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งได้พูดคุยกับฝ่ายนายจ้าง

พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ ไม่ได้อยากกระทำผิดกฎหมาย แต่เพียงไม่ทราบว่าการผิดข้อตกลงจ้างงาน / การประสงค์จะยุติการจ้างทันทีทันใดของตนนั้น จะผิดกฎหมายแรงงาน ในท้ายที่สุดจึงได้มีการผ่อนผัน แก้ไข และทำสิ่งที่ถูกต้องโดย ผู้เสียหายจากกรณีสิทธิแรงงานทั้ง 1,015 คน ได้รับการดูแล และสามารถทำงานในบริษัทที่พวกเขาสังกัดได้ดังเดิม