สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 66

อำนาจเหนือ ไม่ใช่ใบสั่งหรือตรายางให้บุคคลใดกระทำการใดต่อผู้อยู่ใต้อำนาจได้ ... ในทุก ๆ วันมีข่าวทำร้ายร่างกายจำนวนมาก ข่าวตำรวจทำร้ายภรรยา ข่าวครูล่วงละเมิดทางเพศหรือลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ข่าวทหารฝึกซ้อมและทำโทษโหดจนเกิดอันตราย แต่ก็มิวายเรื่องหายเข้ากลีบเมฆเพราะกลัว "เสื่อมเสีย" สถาบัน เดือนพฤศจิกายนนี้ก็เช่นกัน แม้จะมีกรณีขอคำปรึกษา / ขอความช่วยเหลือเพียง 5 ราย แต่ความรุนเเรงและหนักหน่วงของเรื่องนั้นไม่ลดละ 

สรุปเรื่องร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ มี 

  • กรณีถูกจับกุมเกียวกับยาเสพติด 1 ราย
  • ถูกบังคับใช้สารเสพติดและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 1 ราย
  • สิทธิแรงงาน และการใช้สิทธิประกันสังคม 3 ราย

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”
หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ โทร. 083 543 3608
สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601
สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211