ประกาศงดใช้หมายเลขโทรศัพท์ภายในชั่วคราว

เนื่องด้วยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องงดใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ภายใน (02-171-5135 / 02-171-5124) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อประสานงาน และธุรการทั่วไป ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 097-219-4393

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้