สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ เดือนกันยายน 66

ความไม่เป็นธรรมเคลื่อนที่ไว และกระจายตัวเป็นวงกว้าง ปรากฎมาประจำคล้ายห่าฝน

ตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายการละเมิดสิทธิ จำนวน 19 กรณี โดยมีผู้เสียหายจำนวนมากถึง 109 คน โดยแบ่งเป็น

- สิทธิด้านเอดส์ 4 คน

- สิทธิแรงงาน 98 คน

- สิทธิประกันสังคม และสิทธิอื่น ๆ 7 คน

กระเเสที่น่าสนใจอาจมีนัยสัมพันธ์กับช่วงเดือนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ในพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติทำงานชุกพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สนธิกำลังกับตำรวจท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ออกตรวจพื้นที่ถี่บ่อย แม้เเรงงานข้ามชาติจะเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย แต่ปรากฎพบว่า มีจำนวนไม่น้อยที่ถูกยึดเอกสารสิทธิเอาไว้กับบริษัทนายหน้าหางาน เมื่อลูกจ้างต่างกังวลเพราะเจ้าหน้าที่เเวะเวียนมาบ่อยจึงอยากได้เอกสารประจำตัวของตนมาไว้กับตัว แต่ต้องจ่ายเงินให้บริษัทอย่างต่ำรายละ 4,000 บาท (หากไม่จ่ายจะไม่คืนเอกสารให้)

รวมทั้งกรณีหลงกลถูกหลอกลวงมาทำงานในประเทศไทยของ เเรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ซึ่งนายหน้าแจ้งว่า จะพามาทำงานรูปแบบ MOU แต่เมื่อมาถึงชายแดน จังหวัดสระแก้ว กลับดำเนินการตีวีซ่าเป็นท่องเที่ยว 14 วันแทน และบังคับให้แรงงานไปพักอาศัยอยู่รวมกันในห้องแถว ปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก

ความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มาพอดีกับจังหวะฝน เกิดขึ้นทุกวัน เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิฯ ในฐานะภาคประชาสังคม ทำได้เพียงช่วยเหลือรายกรณี และรายกลุ่มที่ร้องขอ แต่ยังมีผู้คนอีกมากกำลังทนทุกข์ จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา หลังจากการโยกย้ายข้าราชการ และภาคการเมืองนิ่งเเล้ว


เพราะความเดือดร้อนของมนุษย์นั้นรอไม่ได้อีกแล้ว

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ โทร. 083 543 3608

สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211