สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

มีทุกเดือน ทั้งที่กฎหมายห้าม หน่วยงานรัฐขอความร่วมมือ กับการบังคับตรวจเชื้อเอชไอวี มีต่อเนื่องคือเรื่องการรับสมัครงานพอสอบได้สัมภาษณ์ผ่านให้ไปตรวจสุขภาพกับคลินิกที่เป็นคู่ค้า เก็บเงินจากผู้สมัครแต่ผลตรวจส่งให้ HR บริษัทก่อนเจ้าตัวรู้ พอรับซองผลตรวจก็รับมันไปพร้อมซองขาวทั้งที่ยังไม่ทำงาน

แน่นอนว่าการบ่น 10 ครั้ง ไม่เท่าร้องเรียนขอความช่วยเหลือครั้งเดียว ใครเจอกรณีแบบนี้อยากลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ และส่งเสียงไปกับเราก็สามารถหารือกันเข้ามาได้

ทั้งนี้ โดยสรุปเรื่องร้องเรียน และการให้ความช่วยเหลือประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 14 กรณี แบ่งเป็น

  • สิทธิด้านเอดส์ 8 ราย
  • สิทธิสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม 4 ราย
  • สิทธิแรงงาน2 ราย

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ

โทร.083 543 3608

สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211