กฎหมายยาเสพติดกับชีวิตผู้ใช้ยา

“ผู้บังคับใช้กฎหมาย ใช้ช่องว่าง และจังหวะที่เหมาะสมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์กับผู้ใช้ยา”
 
สัมภาษณ์ คุณโอ คนทำงานช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ยา และอดีตผู้ใช้ยา
 
คุยกันเรื่องบรรยากาศที่ผู้ใช้ยาเจอ เมื่ออยู่ในสังคม ที่เจ้าตัวบอกว่า”แทบออกมาเดินถนนไม่ได้” จากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้ใช้ยาวันนั้นกับวันนี้บรรยากาศดีขึ้นหรือไม่
วิเคราะห์สาเหตุของสภาพปัญหาการยาเสพติต นโยบาย/กฎหมาย ผ่านมุมมองของคนทำงานที่เป้นอดีตผู้ใช้ยา
 
ฟังความคิดเห็นและความคาดหวังต่อร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟูดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด ที่อยากให้ไปถึงผู้ใช้ยาที่ไม่ได้เปิดเผยตัวได้รับรู้

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์