กฎหมายยาเสพติด กับการทำงานของ ' เพื่อน ' ผู้ใช้ยา

“ผู้ใช้ยาเป็นเหยื่อ ของการทำงานผิดพลาดของรัฐ ถ้าคุณไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปได้ คุณก็ต้องดูแลคนที่เป็นเหยื่อ”
พบกับคุณชัยยะ บุญเต็ม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายผู้ใช้ยา ประเทศไทย
มาดูไปพร้อมกันว่า กฎหมาย/นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด มีผลต่อการการทำงานช่วยเหลือผู้ใช้ยาอย่างไร
ทำไม ผู้ใช้ยา จึงเป็น “เพื่อน” ที่เราจะต้องช่วยกันดูแล
รับชมและร่วมปรับมุมมองต่อผู้ใช้ยา ให้เป็น ปกติ ไปด้วยกัน

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์