เสวนาออนไลน์ : ทิศทางการบำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด ในประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร?

เสวนาออนไลน์ : ทิศทางการบำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด ในประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร?
 
จากกรณีศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดควรจะต้องเป็นอย่างไร กฎหมายและนโยบายยาเสพติดของประเทศไทยในตอนนี้เหมาะสมหรือไม่ ตอบโจทย์การแก้ปัญหายาเสพติดหรือเปล่า
มาร่วมกันหาคำตอบได้ที่
 
>ร่วมเสวนาโดย
  • คุณสมชาย หอมลออ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะทำงานยกร่างพ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด (ภาคประชาชน)
  • คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย
  • คุณวีระพันธ์ งามมี ผู้อำนวยการมูลนิธิโอโซน
  • คุณกุลกานต์​ จินตกานนท์ นักกิจกรรมตัวแทนผู้หญิงใช้สารเสพติด​ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนผู้ใช้ยาไทย​ TNPUD

->และผู้แทนจาก

  • สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
>ดำเนินรายการโดย
  • คุณสุภัทรา นาคะผิวผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
วันที่ 27 กันยายน 2564
ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.
รับชมและร่วมเสวนาผ่าน
Facebook Live :มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์