ตั้งวงคุย ไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 หน่วยงานรัฐห้ามเข้าและงดให้บริการ เลือกปฏิบัติหรือไม่?

เวทีเสวนาว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาของชาวบ้านพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสารแคตเมียมที่มาจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ตัดสินใจไม่รับวัคซีน COVID-19 ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ
 
แต่สถานการณ์การระบาดทำให้มีการการออกแนวปฏิบัติในหน่วยงานรัฐที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่รับวัคซีนแล้วเท่านั้น
 
มาตั้งวงคุยหาทางออกไปพร้อมกัน ที่เวทีเสวนา”ตั้งวงคุย ไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 หน่วยงานรัฐห้ามเข้าและงดให้บริการ เลือกปฏิบัติหรือไม่?”
 
ร่วมเสวนาโดย
  • คุณสมชาย หอมลออ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  • คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  • คุณไพโรจน์ พลเพชร สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
  • คุณศยามล ไกยูรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก
  • คุณญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ ชาวบ้านลุ่มน้ำลำห้วยแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
ดำเนินรายการโดย
  • คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์