พบพรรคก้าวไกล ช่วยดันพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ร่าง ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใกล้เข้า ครม.แล้ว!

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานขับเคลื่อนพ.ร.บขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล นำโดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พร้อมด้วย คุณสมชาย หอมละออ คณะทำงานพัฒนาร่างกฎหมาย และ คุณลาวัลย์ สาโรวาส ผู้จัดการโครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรเปราะบาง พัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิในระดับพื้นที่ และผลักดันให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เข้าพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และสมาชิกพรรคก้าวไกล เพื่อชี้แจงหลักการและเหตุผล ของ พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ณ ตึกอนาคตใหม่ ซอย หัวหมาก 12
ต่อเนื่องจากการการเข้าพบเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ได้ประสานให้คณะทำงานได้เข้ามาชี้แจงหลักการและเหตุของ พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ในการประชุมใหญ่ของพรรค พร้อมกับแลกปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกพรรคก้าวไกล
หลังจากที่ได้นำเสนอชี้แจงหลักการและความสำคัญของ พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ส.ส.พรรคก้าวไกลในที่ประชุมต่างเห็นด้วยในหลักการ แต่ยังข้อกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้ ได้แก่
  • ประเด็นเรื่องความซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่มีกลไกคุ้มครองในแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 หรือกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่ม อื่นๆ
  • ประเด็นอำนาจของคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ หลังจากมีการจัดตั้งแล้ว จะมีกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการชุดดังกล่าวอย่างไร
  • ประเด็นกฎหมายการเงิน การจัดตั้งสำนักงานที่อาจจะทำให้ถูกปัดตกได้ง่าย
หลังจากการแลกเปลี่ยนพรรคก้าวไกลจะนำหลักการและสาระสำคัญของพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เข้าสู่ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อจะจัดทำเป็นพ.ร.บ.จัดการเลือกปฏิบัติฯของพรรคต่อไป
 

ความคืบหน้าล่าสุด ของ พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในตอนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหากเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามแล้ว พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุุคล ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะรัฐมนตรีต่อไป

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์