อัพเดท ! ข่าวสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 7 ต.ค.64
เผย สตช. สำนักงาน ป.ป.ส. เตรียมแก้ไขระเบียบการตรวจหาสารเสพติด ณ ด่านตรวจ โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามข้อเสนอแนะของ กสม.
 
 
0001
0002

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์