อัพเดท! ข่าวสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติ จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2564

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์