สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้องกรุงเทพมหานครหยุดเล่นการเมือง ให้ใช้โรงเรียน 400 กว่าแห่งเป็นที่สนับสนุนการแยกตัวของครอบครัว เพื่อหยุดการตายที่บ้าน

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์