มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

  • สำนักงานกรุงเทพ

เลขที133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี 3 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 02-171-5135                                                โทรสาร 02-1715124                                                        มือถือ 097-219-4393

  • สำนักงานระยอง

5/79 หมู่บ้านเติมทรัพย์ไพรเวทโฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 21000

โทรศัพท์ 038-993-242

e-mail : foundationforaidsrights@gmail.com

สายด่วน(Hotline)

083-543-3608

064-649-3601

083-597-2211

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์