บทความ รายละเอียด
เอชไอวี / เอดส์ / อคติ ความหวาดกลัวแบบผิด ๆ ที่กลับกลายเป็นอุปสรรคในการยุติปัญหา
บทความ รายละเอียด
ทำอย่างไรหากถูก ‘เลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม’ ?
ติดเชื้อ HIV แล้วบวชพระได้ไหม วัดไหนเปิดทางให้บวช

ปัญหา / สถานการณ์เด่น

รายละเอียด

กรณีตัวอย่าง

รายละเอียด

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน

รายละเอียด

"สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน

ไม่ควรมีบุคคลถูกละเมิด"

สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน (Hotline)

รายงานสถานการณ์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยฯ