สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

แถลงการณ์ร่วม กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก(WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เรื่อง U=U

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 25-Feb-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

แถลงการณ์ร่วม กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก(WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)

ยืนยัน! แนวคิด U=U หรือ ตรวจไม่เจอ = ไม่แพร่ พิสูจน์โดยการวิจัยของสถาบันชั้นนำแล้ว 

แนวคิดนี้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แต่อย่างไรก็ตามคำแถลงการดังกล่าวยังคงเน้นย้ำความสำคัญของการป้องการกันก่อนสัมผัสเชื้อ เช่น การให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน ใส่ถุงยางอนามัย และการรับยาเพร็บ(PrEP) ผสมผสานกับการสร้างความเข้าใจตามแนวคิด U=U หรือ ตรวจไม่เจอ = ไม่แพร่

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และ วัณโรค ได้ที่ แฟนเพจ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.