ส่งข้อความ

สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

การบริการทางการแพทย์ของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ OPD 22 ต่อผู้ที่ติดเชื้อ

เจ้าของกระทู้ :

สร้างเมื่อ : 18-Nov-2017

จำนวนเข้าชม 1067 ครั้ง

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

  1. ไม่ปกปิดข้อมูลของคนไข้ผู้ที่ติดเชื้อ ทำให้ที่ทำงานของผู้ที่ติดเชื้อทราบกันหมด 
  2. ห้องที่คุณหมอให้บริการทางการแพทย์ มีแพทย์นั่งประจำ 2 ท่าน และไม่ปิดประตู เพื่อป้องกันเสียงออกนอกห้อง 
  3. ไม่มีแพทย์ประจำตัว หมุนเวียนไม่เคยซ้ำเลย
  4. ให้คนไข้อื่นมานั่งหน้าห้องที่ให้บริการมากเกินไป ซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์อัดเสียงบทสนทนาได้
  5. เมื่อคุณหมอให้คำปรึกษาและเขียนรายงานเสร็จแล้ว ยังต้องไปให้ข้อมูล เช่น สาเหตุที่ติดเชื้อ ติดมาจากแฟนผู้ชายหรือผู้หญิง แก่นางพยาบาลหรือเภสัชกรอีก ทั้ง ๆ ที่รักษามานานแล้ว รวมถึงสถานที่ให้ข้อมูล ก็อยู่ต่อหน้าคนไข้คนอื่น (เหมือนการประจาน) และดูประวัติการรักษาเสมือนว่าตนเองเป็นแพทย์ โดยอ้างว่าทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการ หากตัดนางพยาบาลหรือเภสัชกร ที่ให้คำปรึกษาด้านยาออกไป จะรวดเร็วกว่าหรือไม่
เข้าสู่ระบบก่อน

ความเห็นที่ 1

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 02-Aug-2016

ชื่นชอบ 2 ครั้ง

ความเห็นที่ 10

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 17-May-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 11

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 25-May-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 12

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 13-Jun-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 13

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 14-Jun-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 14

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 17-Aug-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 15

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 25-Aug-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 16

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 05-Dec-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 17

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 03-Jan-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 18

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 14-Mar-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

ท่านต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้

สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.