สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ข่าวสาร (63 ข่าว)

องค์กรด้านเอดส์จี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก กฎ ก.ตร. ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ตามข้อเสนอของ กสม.

เมื่อ 17-Sep-2020


นางงามข้ามเพศร้องกาชาดไม่รับบริจาคเลือดกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นการเลือกปฏิบัติ ภาคประชาสังคมและนักวิชาการชี้ ถึงเวลาต้องทบทวน และประเทศไทยควรมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ

เมื่อ 13-Aug-2020


ปาร์ตี้ "ปิ่นโต" หน้าทำเนียบฯ ทวงลายเซ็น "บิ๊กตู่" รับรองกฎหมายบำนาญประชาชน 3,000 บาท

เมื่อ 04-Aug-2020


ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้ประกันตนและผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมไปรับบริการสุขภาพ(รักษา/รับยา)ที่ไหนก็ได้ ! ในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อ 01-Jun-2020


กรมควบคุมโรค เผยทั่วโลกร่วมยินดี ผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลดีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

เมื่อ 20-May-2020


จดหมายจาก กป.อพช. ถึง สภาพัฒน์ ชี้!แผนฟื้นฟูโควิด-19 ประชาชนต้องมีส่วนร่วม

เมื่อ 20-May-2020


เอกสารชี้แจงจาก FTA Watch เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2563 เหตุใด ประเทศใทย จึงไม่ควรเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP

เมื่อ 11-May-2020


สานพลังยุติการเลือกปฏิบัติ

เมื่อ 02-Mar-2020


เวทีสรุปผลการดำเนินงานการใช้โปรแกรมลดการตีตราภายใน (Self-stigma Reduction Program)

เมื่อ 27-Feb-2020


แถลงการณ์ร่วม กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก(WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เรื่อง U=U

เมื่อ 25-Feb-2020


อัพเดตข่าวเครื่องมือวัดการตีตราและเลือกปฎิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคกันสักนิด

เมื่อ 12-Feb-2020


พบกันอีกครั้ง!เวทีสรุปบทเรียนในการดำเนินงานโครงการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางและพัฒนากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ 30-Jan-2020


เดินหน้าเต็มกำลัง! ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน)

เมื่อ 16-Jan-2020


ไปต่อหรือพักก่อน คู่ชีวิต คู่สมรส แต่งงานเพศเดียวกัน

เมื่อ 15-Jan-2020


เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง บัญชี-การเงิน 1 ตำแหน่ง

เมื่อ 09-Jan-2020


อัพเดตล่าสุด! การพัฒนาเครื่องมือยุติปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

เมื่อ 24-Dec-2019


เริ่มนำร่องแล้ว!! สำหรับระบบรับเรื่องรองเรียนและการคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ 20-Dec-2019


ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดฯ ครั้งที่ 9

เมื่อ 17-Dec-2019


เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ หัวหน้าพรร๕ประชาธิปัตย์

เมื่อ 27-Nov-2019


มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายสุขภาพและโอกาส HON House Pattaya ลงพื้นที่รวบรวมรายชื่อที่ งาน TU say “NO” to sexual harassment on campus.

เมื่อ 26-Nov-2019


สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.